Obrotny Grześ w przeddzień Dnia Kobiet kupił za 110 zł żonkile i tulipany od ogrodnika, płacąc 80 gr za żonkila i za 1zł za tulipana. Następnego dnia Grześ sprzedał wszystkie kwiaty za 168zł(cena tulipana :1,60zł ; cena żonkila: 1,20zł). Ile kwiatów kupił Grześ od ogrodnika?

3

Odpowiedzi

2009-12-27T19:20:23+01:00
Obrotny Grześ w przeddzień Dnia Kobiet kupił za 110 zł żonkile i tulipany od ogrodnika, płacąc 80 gr za żonkila i za 1zł za tulipana. Następnego dnia Grześ sprzedał wszystkie kwiaty za 168zł(cena tulipana :1,60zł ; cena żonkila: 1,20zł). Ile kwiatów kupił Grześ od ogrodnika?\

x - ilość żonkili
y - ilość tulipanów

0,8x + 1y = 110 |*3
1,2x + 1,6y = 168 |*(-2)

2,4x + 3y = 330
-2,4x - 3,2y = - 336

-0,2y = -6 |:(-0,2)
y = 30

0,8x + 1y = 110
0,8x = 110 - 30
0,8x = 80 |:0,8
x = 100

Tulipanów było 30, a żonkili 100 sztuk.
2009-12-27T19:23:04+01:00
0,80x+1y=110--------->y=110-0,80x
1,20x+1,60y=168

1,20x+1,60*(110-0,80x)=168
1,20x+176-1,28x=168
-0,08x=-8
x=100
y=110-0,80*100
y=30
kupił 100żonkili i 30tulipanów
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T19:29:57+01:00
X - cena żonkila
y - cena tulipana

110 = 0,8*x + 1*y
168 = 1,6*y + 1,2*x

1100 = 8x + 10y /÷2
1680 = 16y + 12x /÷4

550 = 4x + 5y /*3
420 = 3x + 4y /*-4

1650 = 12x + 15y /*3
-1680 = -12x -16y /*-4

-30 = -y
y = 30

3x = 420 - 4*30
3x = 300
x = 100

Odp. Żonkili było 100 a tulipanów 30.
1 4 1