Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T08:28:15+01:00
1) zachodzi w tych warunkach, dehydrogenizacja(odwodornienie), etanu , powstaje eten(etylen), C2H4,
to jest Twoje -A-eten,
poddajesz eten reakcji addycji(przyłączania) fluorowca do etenu:
otrzymujesz,1,2-dichloroetan:wzór:C2H4Cl2,to jest twoje-B
działasz na ten związek roztworem wodnym NaOH:
zachodzi reakcja: 1,2 dichloroetanu z sodą żrącą NaOH, powstaje chloro-hydroksy-etan,to Twoje C(inteligentnie, powstaje etanol
C2H4+H2O=powstaje alkohol etylowy C2H5OH,to jest twoje D, reakcja zachodzi w środowisku kwaśnym.
C2H5OH+[O]=powstaje kwas octowy(etanowy), CH3COOH, nie zawsze, może powstać aldehyd octowy CH3COH to zależy jak silnym utleniaczem działasz ale w tej sytuacji, śmiało stwierdzam, że chodzi o kwas octowy CH3COOH
to jest twoje E,,
dalej zachodzi reakcja estryfikacji pomiędzy kwasem octowym i etanolem, powstaje CH3COOC2H5-octan etylu,dalej zachodzi reakcja odwrotna do estryfikacji hydroliza estru,zachodzi ona tez w środowisku kwaśnym, dlatego ester ponownie się rozpada na kwas octowy CH3COOH i etanol C2H5OH,dalej zachodzi redukcja kwasu octowego, w obecności katalizator do alkoholu etylowego i tak dalej!
Finalnym produktem jes kwas octowy CH3COOH,który w formie stężonej(80%) nazywa się kwasem lodowatym i jest silną trucizną!
2 3 2