Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-27T19:39:39+01:00
Strategia rozrodcza,której celem jest zwiększenie liczby osobników danego gatunku. Najprostszy i najmniej skomplikowany sposób rozrodu,nowy osobniką powstaje z części organizmu rodzicielskiego,nie wymaga partnera.Potomstwo genetycznie jest identyczne z rodzicem.
Drogi na jakich się może odbywać:

Podział komórki
mitotyczny podział komórki (np.pierwotniaków), bądź amitoza (u procaryota),w wyniku której powstają dwa identyczne osobniki

Fragmentacja
nowe organizmy powstają w wyniku rozpadu osobnika macierzystego na kawałki, np.płazińce, rozgwiazdy

Pączkowanie
spotykany np. u stułbii,gdy nowy osobnik wyrasta wprost ze starego

Regeneracja
u zwierząt ze zdolnością do odtwarzania utraconych organów,np. u gąbek,rozgwiazd
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T19:45:02+01:00
Rozmnażanie bezpłciowe - typ rozmnażania organizmów, który nie jest związany z wytwarzaniem gamet. Organizm potomny powstaje z części organizmu rodzicielskiego. W rozmnażaniu bezpłciowym organizm potomny otrzymuje zestaw genów identyczny z organizmem rodzicielskim. Ewentualne zmiany genotypu odbywają się tylko na drodze mutacji. Organizmy rozmnażające się bezpłciowo o genotypach mało podatnych na mutacje są gorzej przystosowane do zmieniających się warunków środowiska (w związku z brakiem predyspozycji do mutacji).