Odpowiedzi

2009-12-27T21:13:37+01:00
" Zanieczyszczenia powietrza "

Zanieczyszczenia powietrza to problem na całym świecie.
Przyczyn zanieczyszczeń powietrza jest bardzo dużo. Największą jest jednak rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związane z tym gwałtowne zwiększenie zużycia surowców energetycznych (np. węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), które spowodowały zmiany w składzie powietrza. Samochody zatruwają je spalinami. Kominy hut,elektrowni i elektrociepłowni wypuszczają w powietrze wiele trujących pyłów oraz gazów. Wybuchy wulkanów i zmniejszanie się obszarów leślych przyczyniaja sie do zwiększenia ilości tlenku węgla (IV) i także trującego tlenku (II) w atmosferze. Są rodzaje zanieczyszczeń powietrza, mozna je podzilic na trzy grupy ze zwględu na stan skupienia:
- stale- dymy i gazy
-ciekłe- aerozole
-gazowe- pary, gazy.
Pyły zawierają wiele pierwiastków chemicznych m.in.:cynk, rtęc, kadm, ołów, arsen i ich tlenki. Dymy to przedewszytsim sadza i toksyczne związki organiczne(związki chemiczne, których składnikime jest tlen). Stałe zanieczyszczenia poietrze powstają przede wszytskim wokół hut, cementowni, fabryk oraz w poblizu dróg i autostrad. Dymy i pyły pod wpływem wiatru przemieszczają się na na bardzo duże obszary co powoduje skażenie terenów znacznie oddalonych od miejsca powstania tych zanieczyszczeń. W formie aerozoli zanieczyszczających atmosfere, występują w formach kosmetyków, leków, farb, lakierów, które mogą zawierać freony. Freony to związki chemiczne o złożonej budowie w skład których wchodzą m.in. chlor i fluor. Przyczyniaja sie one do powstania dziury ozonowej w atmosferze. W efekcie na Ziemię dociera więcej promieniowania nadfioletowego ( promieniowania UV ), które przyczyniają się do niszczenia w roślinach chlorofilu, zwiększenia zachorować ludzi na nowotwory skóry,podwyższenia temperatury powietrza i zmian klimatycznych. Najważniejsze gazowe zanieczyszczenia to produkty spalania paliw (surowców energetycznych) oraz produkty uboczne procesów przemysłowych:tlenki węgla, siarki i azotu oraz siarkowodorów.
Źródła naturalne : żródła tlenku węgla (IV), tlenku węgla (II), tlenków azotu oraz metanu;.
-wybuchy wulkanów
-wyładowywania atmosferyczne
-pożary lasów
Źródła antropogeniczne - wytrzone lub będące wynikiem jego działalności zródła tlenków siarki(spalania zasiarczanego węgla), tlenków węgla i tlenków azotu (spaliny samochodowe).
-produkcja przemysłowa,
-transport,
-freony.
Skutki zanieczyszczeń:
-dziura ozonowa,
-smog,
-kwaśne opady,
-zwiększenie efektu cieplarnianego.


Jeśli będzie trzeba to moge także opisać skuki zanieczyszczen dokładniej.

6 3 6