Uzupełnij zdania:
Jednostką ładunku elektrycznego jest..., a jednostką natężenia prądu... Nośnikami prądu elektrycznego w gazach są... Do pomiaru napięcia elektrycznego używa się...,który włączamy w obwód... Symbolem P wsród wielkości fizycznych oznaczamy ..., a jej jednostką jest...

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T20:58:12+01:00
Jednostką ładunku elektrycznego jest 1C (kulomb), a natężenia prądu 1A (Amper). Nośnikami prądu w gazach są jony. Do pomiaru napięcia elektrycznego używa się woltomierza, który włączamy w obwód równolegle. Symbolem P wśród wielkości fizycznych oznaczamy moc, a jej jednostką jest 1W (wat).
1 5 1
2009-12-27T21:01:46+01:00
Culomb, amper, elektrony i jony, woltomierza, równolegle , moc, wat
1 5 1
2009-12-27T21:02:36+01:00
Jednostką ładunku elektrycznego jest kolumb (C), a jednostką natężenia prądu amper (A). Nośnikami prądu elektrycznego w gazach są elektrony i dziury. Do pomiaru napięcia elektrycznego używa się amperomierza,który włączamy w obwód elektryczny. Symbolem P wsród wielkości fizycznych oznaczamy moc a jej jednostką jest wat (W).
3 3 3