Statek płynie po jeziorze wzdłż linii prostej z szybkością v1=30km/h względem brzegu.Przed statkiem kursem prostopadłym płynie motorówka, zbliżając się do statku. Jaka jest prędkość motorówki, jeżeli ze statku widać, że zbliża się ona do niego pod kątem a=60 stopni?

1

Odpowiedzi

2009-09-15T21:43:24+02:00
Oznaczmy prędkość statku przez Vs = 30 km/h
oznaczmy prędkośc motorwóki przez Vm = ?
prędkość przesuwania sie motorówki względem statku jest prędkością wypadkową
sin (alfa) = Vs/ Vm
Vm = Vs/sin(alfa)
Vm=30/0,86602 = 34,6 km/h