Wode wykorzystuje się w elektrowniach szczytowo-pompowych. Zgromadzona w wysoko położonych zbiornikach woda spływa i napędza turbiny i prądnica, które wytwarzają energię elektryczną. Na jakiej wysokości nad ziemią musiała by się znajdować woda, aby jej energia potencjalna była równa energii potrzebnej do jej zagotowania. Przyjmij że temperatura wody wynosi 20 stopni celcjusza a ciepło właściwe to 4200 J/kg×K

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T23:09:38+01:00
Ep=Ew
mgh=mcΔT/÷m
gh=cΔT
h=(cΔT)÷g
ΔT=100-20=80

h=(4200×80)÷10=33600m