Odpowiedzi

2009-12-27T22:32:29+01:00
I zasada dynamiki Newtona
Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą wtedy ciało pozostaje w spoczynku bądź porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Praca
wzór:W=F*S
definicja: definiuje się ją jako iloczyn skalarny wektora siły działającej na ciało i wektora przesunięcia
jednostka: dżul (J); określany jako niuton*metr

Pęd
wzór: p=m*v
definicja: definiujemy jako iloczyn masy i prędkości ciała
jednostka: kg*m:s
2009-12-27T22:32:58+01:00
1 zasada dynamiki newtona:
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Pracą w ogólnym przypadku nazywamy iloczyn siły działającej na ciało, przemieszczanie które ona wywołuje i cosinusa konta zawartego pomiędzy kierunkiem działania siły a kierunkiem przesunięcia.
wzór : W=F*s
jednostka 1 J (dżul)

Pędem nazywamy wielkość fizyczną opisującą ruch ciała.
wzór: p=m*v
jednostka: kg*m/s