Uzupełnij:
FOTOSYNTEZA
1. Substancje wyjściowe
2. Warunki przebiegu
3.Masa rośliny ( przyrost masy lub ubytak masy)
ODDYCHANIE
1. Subsancjie wyjściowe
2. Warunki przebiegu
3. Masa rośliny ( przyrost masy lub ubytak masy)
Proszę o krótkie odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T23:39:10+01:00
FOTOSYNTEZA
1. Substancje wyjściowe
CO2 -dwutlenek węgla
H2O -woda (ewentualnie czasem H2S - siarkowodór)
2. Warunki przebiegu
obecność światła i barwników fotosyntetycznych (głównie chlorofilu)
3.Masa rośliny
przyrost masy
ODDYCHANIE
1. Subsancjie wyjściowe
O2 - tlen
C6H12O6 - glukoza
2. Warunki przebiegu
nic szczególnego, proces zachodzi w mitochondriach
3. Masa rośliny
ubytek masy
2 3 2