Sześcian o krawędzi a=1m pływał swobodnie całkowicie zanurzony w wodzie, tak że jego górna powierzchnia stykała się z powierzchnią wody. Oblicz siłe parcia spowodowaną ciśnieniem hydrostatycznym, działającą na podstawę tego sześcianu. Jaki jest ciężar sześcianu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T23:25:35+01:00
Skoro sześcian pływa swobodnie przy pełnym zanurzeniu, to jego gęstość równa się gęstości wody.

Zatem jego ciężar Q = mg = Vρg = 1m³ * 1000kg/m³ * 10m/s² = 10 000N

W zasadzie jedyną siłą, która równoważy ciężar sześcianu, jest właśnie hydrostatyczna siła parcia działająca na podstawę sześcianu. Skoro siły się równoważą, ta siła musi mieć wartość równą ciężarowi (10 000N).