Oblicz. 3log₄2-½log₄16=?

Przybliżenie z nadmiarem liczby dodatniej x wynosi 13. Błąd względny tego przybliżenia wynosi 0,04. Wobec tego x=?

W pudełku są cztery kartki, na których wypisano liczby: 1,2,3 (na każdej kartce jedną liczbę). Losujemy jedną kartkę, zapisujemy liczbę i zwracamy kartkę do pudełka. Następnie losujemy druga kartkę i zapisujemy liczbę. Wylosowane liczby tworzą parę (a,b), gdzie a jest liczbą wylosowaną za pierwszym razem, zaś b liczba wylosowaną za drugim razem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:

a) A-iloczyn wylosowanych liczb jest liczbą pierwszą
b) B-różnica wylosowanych liczb jest liczbą parzysta

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokości przeciwległych ścian bocznych, prowadzone z wierzchołka ostrosłupa, są do siebie prostopadłe.

a)Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy.

b)Jakim procentem objętości sześcianu, którego krawędź ma dł. równą dł. krawędzi podstawy danego ostrosłupa, jest objętość tego ostrosłupa?

1

Odpowiedzi

2009-12-29T16:02:49+01:00
3log₄2 - ½log₄16=log₄(2)³-½log₄(2)⁴=log₄(2)³-log₄((2)⁴)^1/2=
=log₄(2)³-log₄(2)²=log₄[(2)³/(2)²]=log₄2=x=
4^x=2
2^2x=2
2x=1 /:2
x=1/2

log₄2=1/2

reszta w załączniku