Odpowiedzi

2009-12-28T08:06:36+01:00
X - pierwsza liczba
y = x + 2 - druga liczba
x(x + 2) - iloczyn liczb

x(x + 2) = 15
x² + 2x - 15 = 0
Δ = 4 - 4*1*(-15) = 4 + 60 = 64
√Δ = √64 = 8

x₁ = (-2 - 8)/2 = -10/2 = - 5 - nie może by, bo liczby mają by naturalne

x₂ = (- 2 + 8)/2 = 6/2 = 3
y₂ = x₂ +2
y₂ = 5

są to liczby 3 i 5

odp. a
10 3 10
2009-12-28T08:11:34+01:00
X -pierwsza liczba
x+2 - druga liczba

układamy równanie:
x*(x+2)=15 (wymnażamy)

x²+2x=15 /-15
x²+2x-15=0 <--Równanie kwadratowe

Δ=2²-4*1*(-15)=4+60=64
√Δ=8
x₁=(-2-8)/2 = -5
x₂=(-2+8)/2= 3

mamy dwie pary rozwiązań:
-5 i -3 oraz 3 i 5
Ale w zadaniu zostało powiedziane, że są to liczby naturalne, czyli 3 i 5
U ciebie to odpowiedź A
5 4 5