Odpowiedzi

2009-12-28T11:08:55+01:00
Henryk Walezy książę francuski był królem I elekcyjnym polski, stanisław Leszczyński- król polski elekcyjny władał Lotaryngią, a jego córka była królową Francji, Cesarz Francuzów-Napoleon Bonaparte stworzył Księstwo Warszawskie, utworzył Legiony Dąbrowskiego, Wielka Emigracja po powstaniu przede wszystkim do Francji, były tam załorzone np. Hotel Lambert Ks. Czartoryskiego, podczas I wojny we Francji powstała polska Błękitna Armia pod dowódctwem Hallera, w okresie międzywojennym POlska zawarła dużo paktów o wzajemnej pomocy z Francją