Odpowiedzi

2009-12-28T09:53:55+01:00
Indywidualna działalność gospodarcza
Spółdzielnia
Spółki:
osobowe:
Spółka cywilna
Spółka jawna
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo – akcyjna
Spółka partnerska
kapitałowe:
Spółka akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo państwowe
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T15:35:10+01:00
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest więc jest zarobkowy charakter oraz fakt, że jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Rodzaje dzialalności gospodarczych:

1. Indywidualna działalność gospodarcza
2. Spółdzielnia
3. Spółki
*prawa cywilnego
- Spółka cywilna
*spółki handlowe (które dzielą się na osobowe i kapitałowe)
--osobowe:
- Spółka jawna
- Spółka komandytowa
- Spółka komandytowo – akcyjna
- Spółka partnerska
--kapitałowe:
- Spółka akcyjna
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Przedsiębiorstwo państwowe