Odpowiedzi

2009-12-28T11:04:05+01:00
Temat: Jezus syn boży.
1.Kim jest Jezus?
2.Na czym polega prawdziwa wolność człowieka?
3.Jaka droga prowadzi do tej wolności?
4.W jaki sposób w dzisiejszych czasach doświadczamy boskiej mocy Jezusa?

1.boskie działanie Jezusa i boska moc? -to jest punkt a nie pytanie jak by co
a)natura człowieka
b)bóstwo Jezusa

odp
1.nie mam
2,3.Wolność polega na słuchaniu nauk Jezusa,oraz wiary do niego -to jest do 3 i 2
4.Doświadczamy tego podczas narodzin pana Jezusa .

temat:Jezus nowy Mojżesz

1.W swoim nauczaniu Jezus konfrontuje dotychczasowe postępowanie ludzi z obłożonym przez siebie ,,prawem miłości ''.A ja wam powiadam każdy kto się gniewa na swojego brata ,podlega sądowi.-cytat

a)przebaczenie
b),,oko za oko ząb za ząb''
Jeśli kto uderzy w prawy policzek nadstaw mu i drugi''

przykazanie miłości
,,Będziesz miłowała bliźniego swego jak siebie samego"
wytłumaczenie -szanować drugiego człowieka tak samo jak siebie

Nowy Mojżesz-oznacz to ,że Jezus wypełnia wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu dotyczące roli ,jaką miał spełnić wobec całej ludzkości oczekiwany Mojżesz.Powołał on lud Boży.


to jest całe jak chcesz to daj mi naj ;)
4 5 4
2009-12-28T13:41:57+01:00
Jezus Syn Boży .

Święty Marek w swej Ewangelii podkreśla cechy Jezusa jako człowieka i Boga .Jezus otrzymał konkretną misję do wykonania . Tą misję było zbawienie wszystkich ludzi .Na podstawie jego Ewangelii można powiedzieć ,że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem . Świadczą o tym jego czyny oraz uczucia jakie żywił w stosunku do ludzi.

Jezus - Nowy Mojżesz .
Mam tylko taką tabelkę .


Mojżesz i jego dzieła Jezus i Jego dzieła
Egipt ----------------->>>> niewola grzechu
wyprowadzenie z niewoli ------------>>>> zbawienie
Morze Czerwone ---------------->>>>> chrzest
Pustynia --------------->>>>>> nasze życie
Dekalog -------------->>>> przykazania miłości Boga i bliźniego
Ziemia obiecana ----------------->>>>> Niebo
Lud Izraelski ------------------->>>>>>> kościół Boży
2 5 2