Odpowiedzi

2009-12-28T10:44:17+01:00
DNA: kwas dezoksyrybonukleinowy
RNA: rybonukleinowy

występowanie:
DNA:
występuje w komórce, w jądrze komórkowym chloroplasty, mitochondriach
RNA: jądro komórkowe, jąderko, chloroplasty, mitochondria, rybosomy, oraz w cytoplazmie
Rodzaje RNA:
mRNA infrormacyjny
rRNA kwas rybosomowy
tRNA kw. transportujący

BUDOWA:
kwasy te są związkami polimerycznymi jednostką budującą jest nukleotyd.

nulkeotyd DNA :
skłąda sie z : reszty kw. fosforowego, cukier (5 atomów C), dezoksyryboza, zasady azotowej: adenina, guanina, cytozyna, tymina.

nukleotyd RNA:
reszta kwasu fosforowego, cukier (5 at. C) RYBOZA i zasada azotowa: adenina guanina cytozyna URACYL

struktura przestrzenna kwasów nukleinowych:
Kwas DNA wyst. w postaci dwóch polinukleotydowych włókien skręconych spiralnie.
Kwas RNA występuje w postaci pojedynczego łańcucha polinukleotydowego

Znaczenie:
Kwas DNA posiada informacje o kolnejności ułożenia aminokwasów w łańcuchu białkowym
(taką kolejność nazywamy pierwszorzędową strukturą białka).

Kwasy nukleinowe uczestniczą w procesie biosyntezy w żywych organizmach.
85 4 85
2009-12-28T10:55:35+01:00
Budowa DNA – jest ono zbudowane z dwóch nici spiralnie
wokół siebie skręconych. Zasady azotowe biorą udział w
budowie DNA; Adenina, Guanina, Tymina, Cytozyna.
DNA występuje w :
- jądrze komórkowym
- mitochondrium
- chloroplastach komórek roślinnych
Funkcje DNA; służy przekazywaniu informacji genetycznej
komórka i organizmom potomnym, kieruje synteza białek w
organizmie miedzy innymi białek enzymatycznych a dzięki temu
kieruje wszystkimi procesami zachodzącymi w organizmie. Gen jest to fragment DNA zawierający informacje dotyczącą syntezy jednego białka.

RNA pełni funkcje związane z procesem biosyntezy białek. Dzieli się na: mRNA, tRNA, rRNA.
Występuje w :
- jądrze komórkowym
- cytoplazmie
Budowa RNA - u organizmów mających jądro komórkowe olbrzymia większość DNA znajduje się w jądrze. Białka nie powstają jednak w jądrze, lecz w cytoplazmie. To oznacza, że białko zapisane jest w jednym miejscu, a powstaje w innym. Pośrednikiem jest tu cząsteczka kwasu rybonukleinowego-RNA. RNA jest jednoniciowe i składa się z 4 nukleotydów połączonych ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi, ale zamiast tyminy występuje ty uracyl. Cząsteczki RNA mają bardzo różne długości, od kilkudziesięciu do wielu tysięcy nukleotydów są więc krótsze od DNA. Nukleotydy składają się z reszty fosforanowej,zasad azotowych,a zamiast cukru deoksyrybozy w nukleotydach
znajduje się ryboza.

Myślę, że pomogłem...
50 4 50