Odpowiedzi

  • eM4
  • Rozwiązujący
2009-12-28T11:03:13+01:00
Przykłady odrzutu

- Napęd odrzutowy w samolotach odrzutowych i rakietach. Pęd strumienia gazów wyrzucanych z dyszy nadaje samolotowi lub rakiecie pęd w kierunku przeciwnym.
- Odrzut i podrzut broni palnej.
- Odrzut jądra atomowego - przy emisji cząsteczek z jądra.
- Sposób poruszania się niektórych zwierząt wodnych (np. meduzy)
- Prysznic, gdy ustawiony zostanie na silny strumień wody doznaje odrzutu i potrafi sam się unosić w powietrzu.
- Nadmuchany balon, gdy zostanie uwolniony doznaje odrzutu i unosi się w powietrzu do czasu aż sprężone powietrze się skończy (ciśnienie zostanie wyrównane)


Przejawem działania tej zasady jest zjawisko odrzutu, polegające na tym, że przy rozpadzie ciała na dwie części obie otrzymują pędy jednakowe co do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowane względem układu odniesienia, w którym ciało przed rozpadem pozostawało w spoczynku.

<nie wiem czy to o to chodzi ;/ >