Przeczytaj poniższe zdania, podkreśl błędy a następnie napisz je w poprawnej wersji:
a) konstytucja 3 Maja była drugą konstytucja na świecie
b)konstytucja marcowa dała ogromne uprawienia prezydentowi
c)orzeczenie trybunału konstytucyjnego nie jest ostateczne
d)kadencja prezydenta RP trwa 5 lat
e) Prezydent RP nie ma prawa nadawania odznaczeń państwowych
f) premiera rządu RP wybiera ogół obywateli

3

Odpowiedzi

2009-12-28T11:17:20+01:00
A) jest dobrze
b) dobrze
c) orzeczenie trybunału konstytucyjnego jest ostateczne
d)kadencja prezydenta RP trwa 4 lata
e) Prezydent RP ma prawo nadawania odznaczeń państwowych
f) premiera rządu RP wybieraja obywatele
2009-12-28T11:19:57+01:00
A) prawda
b)fałsz Konstytucja marcowa dała duże uprawnienia Sejmowi, a bardzo zmniejszyła uprawnienia prezydenta
c)prawda
d) prawda
e)Fałsz. Prezydent ma takie prawo.
f)fałsz. Prezydent
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T13:04:14+01:00
A). DOBRZE
B). DOBRZE
C).ORZECZENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEST OSTATECZNE
D).DOBRZE
E).PREZYDENT RP MA PRAWO NADAWANIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH
F).PREMIERA RZĄDU RP POWOŁUJE SEJM NA WNIOSEK PREZYDENTA