Odpowiedzi

2009-12-28T11:46:31+01:00
Ludwik 14 (1638-1715),z dynastii Burbonów,król Francji od 1643,syn Ludwika 13 i Anny Austriaczki,która była regentką do czasu jego pełnoletności,a rządził kardynał Mazarin (od jego śmierci-w 1661-król nie powoływał już pierwszego ministra).Sprawował rządy absolutne.Otaczał się zdolnymi administratorami,prowadził politykę rozwoju gospodarczego.Doprowadził Francję i jej kulturę do rozkwitu;dążył do dominacji w Europie,stworzył silną armię i flotę.Odwołał edykt nantejski z 1598.Potęga Francji doprowadziła do powstania Ligi antyfranc.(1686) i wojny o sukcesję hiszpańską 1700-1714.
2 3 2
  • eM4
  • Rozwiązujący
2009-12-28T11:55:12+01:00
Ja Ci dam coś takiego ale nie wiem czy Ci sie to przyda ;p

1789r. ;
- Zwołanie stanów generalnych , żadania reform<V,VI>
- zdobycie Bastylii przez lud Paryża - 14 VII 1789 (Poczatek wielkiej rewolucji francuskiej)
-uchwalenie deklaracji praw człowieka i obywatela
1791r ;
Próba ucieczki Ludwika XVI
-Uchwalenie Konstytucji-Francja stała się Monarchią konstytucyjną (3 IX )
1792 r ;
- Wybuch wojny z Austrią (klęski Francji)
-komuna paryża - nowy zarząd miasta rozruchy społeczne uwięzienie Ludwika XVI
-detronizacja Ludwika XVI -zniesienie monarchii Francja ogłoszona została republika (21-22 IX)
1793r ;
- ŚMierć Ludwika XVI na gilotynie ( I)
-Krwawe powstanie antyrewolucyjne w Wandei i Bretanii . Głód i katastrofa gospodarcza , rozruchy , społeczne , obstronny terror
a to nie wiem czy też
cd.
- Przewrót jakobinów - przejęcie władzy przez stronnictwo polityczne jakobinów z M.Robespierrem na czele ( VI ) poczatek reform jakobińskich
-wielki terror , powołanie Trybunału Rewolucyjnego
- obalenie jakobinów , władze przejeła burżuazja (przewrót termidoriański-9 thermodora-27 VII)
przez 5 lat rzadził 5-osobowy Dyrektoriat
9 XI 1799r ;
- przejęcie władzy przez Napoleona Bonaparte (przewrót 18 brumaire'a)
2 3 2