Zad 1
jakie liczby całkowite spełniaja a - dane równe , b- daną nierówność ?
a x = 4 b x≤ 3

zad 2
oblicz x
x= -1 .........................
x=0 ...........................
x+4=6 ......................

zad 3
orka może poruszać sie z predkością 55*10DO POTĘGI 3 m/h.
ile kilometrów mogłaby przepłynąć orka w czasie 2 godz gdyby poruszała sie stale z taką predkością ???
ZAD 4
znajdz wszystkie liczby całkowite x i y spełniające równość

x do potęgi 2 + y do potegi 2 = 13

3

Odpowiedzi

2009-12-28T13:16:07+01:00
2)

x= -1
x=0
x+4 = 6 x=6 - 4 = 2 x=2
2009-12-28T13:32:40+01:00
Zad 1 x=4 To równanie spełnia liczba 4o b tą nierówność spełniaja liczby w przedziale <3; do minus nieskonczonosci)

x=-1

x=0

x+4=6
x=6-4
x=2
2009-12-28T18:18:05+01:00