1. Oblicz objętość prostopadłościanu, którego długości boków mierzone w centymetrach, wyrażone są liczbami całkowitymi większymi od 7 i mniejszymi od 11.

2. Marek i Andrzej mieli na wycieczce razem 8,5 zł. Ile pieniędzy miał każdy z chłopców jeżeli 60 % pieniędzy Marka, to tyle co 25 % pieniędzy Andrzeja?

3. Ile zużyjemy kartonu na wykonanie modelu ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeżeli wysokość ściany bocznej jest nachylona do podstawy pod kątem 60⁰, a krawędź podstawy ma 14 cm. Na połączenia ścian dodaj 10% powierzchni ostrosłupa.

Bardzo proszę o rozwiązanie wszystkich zadań:)

1

Odpowiedzi

2009-12-28T15:11:27+01:00

zad 1
liczba większa od 7 to 8 , a mniejsza od 11 to 10.
czyli bok a=8
bok b=9
bok c=10

v= abc
v= 8*9*10
v= 720 cm 3

zad 2.
x- pieniądze Marka
y- pieniądze Andrzeja
x+y= 8,5 zł
60 % x = 25 %y

x+y= 8,5
0,6x=0,25 y / * 100

x+y=8,5
60 x= 25y

x+y=8,5 / *25
60x-25y=0

25x+25y=212,5
60x-25y=0

85x= 212,5
x=2,5

x=2,5
x+y=8,5

x=2,5
2,5+y=8,5

x=2,5
y=6

przykro mi bardzo ale nie wiem jak rozwiązac ostatnie zadanie.Mam nadzieję , że chociaz po części pomogłam.1 3 1