Odpowiedzi

2009-12-28T12:14:00+01:00
Wzór ogólny
CnH2n+1OH = 102

Obliczenia
C = 12u
H = 1u
O = 16u

12n + 2n+1 + 17u = 102
14n = 102 - 18
14n = 84 /:14
n = 6

wzór sumaryczny : C6H13OH
Wzór półstrukturalny: CH3 - (CH2)4 - OH

Nazwa : heksanol

61 1 61