Źle wyświetla mi wyniki z zerami trójkąta i kwadratu proszę o poprawkę prostokąt jest wporzadku TurboPascal tutaj wklejam kod:
program pole;

uses crt;
var a,b,c,f:integer;
x,p:real;

begin
write('Podaj wartosc boku a : ');
readln(a);
write('Podaj wartosc boku b : ');
readln(b);
Writeln('Pole prostokata wynosi : ',a*b);
readln;

writeln('Program oblicza pole dowolnego trojkata :');
Write('Podaj wartosc boku a : ');
readln(a);
write('Podaj wartosc boku b : ');
readln(b);
write('Podaj wartosc boku c : ');
readln(c);

p:=(a+b+c)/2;
Writeln('pole trojkata : ',sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)):10:3);
readln;

writeln('podaj bok kwadratu x');
readln(a);
p:=x*x;
writeln('pole kwadratu wynosi:',p:2:3);
readln;
end.

1

Odpowiedzi

2009-12-28T12:33:34+01:00
>>> writeln('podaj bok kwadratu x');
>>> readln(a);
>>> p:=x*x;
>>> writeln('pole kwadratu wynosi:',p:2:3);
powinno być readln(x)

a jeśli chodzi o pole dowolnego trójkąta,
spróbuj zmienić typ zmiennych a,b,c na real.