Odpowiedzi

2009-12-28T12:28:01+01:00
PO POLSKU :
Święta Bożego Narodzenia to czas pełen magii, czarów, radości i piękna.
Czas spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie troski i miłości.
To w te dni, zapatrzeni w roziskrzoną choinkę, w uśmiechnięte twarze naszych bliskich odkrywamy sens życia.
Jednocześnie te właśnie Święta, jak żadne inne, skłaniają nas do zadumy, zamyślenia i wspomnień.
“Puste miejsca przy stole” przypominają nam o nieuchronności przemijania, przywołują obrazy ukochanych z którymi śpiewaliśmy kolędy,
dzieliliśmy się opłatkiem, a których już nie ma wśród nas …
Boże Narodzenie łączy w sobie radość zmartwychwstania i ból rozłąki.
Dlatego też Święta te przezywamy tak silnie i tak dużo znaczą one dla każdego z nas.
PO NIEMIECKU :
Eines Festtags des Weihnachten das eine volle Zeit der Magie, Bann, Freude und Schönheit.
Ein Zeit des Erfüllen Träumen und Äußern sich einander eines Sorge und Liebe.
Das in dieser Tagen, hinstarrende in roziskrzoną einen Weihnachtsbaum, wir entdecken in den lachenden Gesichtern unser naher einen Sinn des Lebens.
Gleichzeitig dieser eben Festtage, wie kein ander, uns neigt in das Nachsinnen, eines Beabsichtigen und Erinnerungen.
"Leere Plätze an der Tisch" uns erinnern an die Unvermeidlichkeit ein Vergehen, rufen Bilder der Geliebten mit welcher wir sangen ein Weihnachtslied,
wir teilten eine Oblate, und welcher nicht mehr hat unter uns …
Weihnachten der Schnittstellen in sich eine Freude eines Auferstehen und Schmerzes der Trennung.
Deshalb wir auch dieser Festtage geben einen einen Spitznamen so Fakultäten und sie so viel bedeutet für jeden von uns.
20 4 20
  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T13:18:46+01:00
Polski:
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy i najbardziej rodzinny okres roku. Pragniemy zachęcić Was do współtworzenia tej strony, Waszego, Naszego wspólnego bloga, w którym mamy nadzieję podzielicie się z nami Waszymi przemyśleniami, oczekiwaniami, marzeniami, opisami i wspomnieniami. Każdy z nas inaczej postrzega tradycje świąteczne, aspekt wiary, samą wieczerzę wigilijną, czy choćby wizytę Świętego Mikołaja i dawanie prezentów.

Niemiecki:
Weihnachten das ist die schönste und am sehr familiäre Periode des Jahres. Wir wünschen euch zu diese Seite zu bilden ermuntern, eueres, unser gemeinsames Blog, in dem wir die Hoffnung haben werdet ihr aufteilen sich mit uns euere Überlegungen, die Erwartungen, die Wunschträume, die Beschreibungen und die Erinnerungen. Jeder aus unser nimmt die feierlichen Traditionen anders wahr, der Aspekt des Glaubens, selbst die Heiligabendessen, oder wenigstens der Besuch des Nikolaus und zu ein Geschenk geben.
10 4 10