Zad1
oblicz piąty wyraz ciągu (an) którego suma n początkowych wyrazów Sn określona jest wzorem:
a)Sn=n(2n+1)
b)Sn=¼ n² (n+1)²
c)Sn=3(2 do potęgi n - 1)

zad2
napisz wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego (an) i oblicz piętnasty wyraz tego ciągu,gdy kolejnymi wyrazami ciągu są liczby naturalne,które:
a)przy dzieleniu przez 5 dają resztę 2
b)przy dzieleniu przez 7 dają resztę 3

zad3
oblicz x wiedząc,że kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego są liczby:
a)√2, x, √2+4
b)x, 2x+1, 3
c)2, x-3, 8
d)2x-5/2, x-2, 3x-8/4
e)2, x²+3, x+10

zad4
suma n początkowych wyrazów ciągu (an) określona jest wzorem Sn=-3n²+6n.
a)napisz wzór na n-ty wyraz tego ciągu
b)wykaż,że ciąg(an) jest arytmetyczny
c)oblicz sumę stu początkowych wyrazów ciągu (bn) utworzonego z wyrazów o numerach nieparzystych ciągu (an).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T14:32:28+01:00
Rozwiązania w załączniku (pliki pdf.)
W razie pytań pisz
12 3 12