Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T12:32:16+01:00


Zadanie 1. (1 pkt)
Liczba 2do potegi 20 4 do potęgi 40 jest równa:

A. 260 B. 450 C. 860 D. 8800

Zadanie 3. (1 pkt)
O zdarzeniach losowych A, B wiadomo, że: P(A) = 0,5, P(B) = 0,3 i P(AB) = 0,7. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek:

A. P(AB)=0,2 B. P(AB)>0,3 C. P(AB)<0,2 D. P(AB)=0,3


Zadanie 4. (1 pkt)
Wskaż liczbę, której 6% jest równe 6.

A. 0,36 B. 3,6 C. 10 D. 100


Zadanie 5. (1 pkt)
Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30. Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy:

A. 105 B. 115 C. 125 D. 135


Zadanie 6. (1 pkt)
Funkcja f jest określona wzorem . Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


Zadanie 7. (1 pkt)
Kąt jest ostry i . Wówczas:

A. B. C. D.


Zadanie 8. (1 pkt)
jest równa:

A. B. 73 C. D. 72

Zadanie 9. (1 pkt)
Dana jest funkcja y = f (x) określona dla x <−1,8>, której wykres jest przedstawiony na rysunku:Wskaż zbiór wartości tej funkcji.

A. {−1,0,1, 2,3, 4,5,6,7,8} B. (−1, 4) C. <−1, 4> D. <−1,8>


Zadanie 10. (1 pkt)
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

A. 4 B. C. 16 D.


Zadanie 11. (1 pkt)
Pewien wielościan ma 6 krawędzi. Liczba jego ścian jest równa :

A. 4 B. 5 C. 6 D. 9


Zadanie 12. (1 pkt)
Wykres funkcji kwadratowej f (x) = (x-3)2 - 2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu

A. y = −3 B. y = −1 C. y = 1 D. y = 3

Zadanie 14. (1 pkt)
Wskaż równanie okręgu o środku S = (1,− 2) i promieniu r = 2 .

A. (x −1)2 + (y + 2)2 = 2

B. (x +1)2 + (y − 2)2 = 2

C. (x −1)2 + (y + 2)2 = 4

D. (x +1)2 + (y − 2)2 = 4


Zadanie 15. (1 pkt)
Równanie

A. ma dwa rozwiązania: x=-1/3, x=1

B. ma dwa rozwiązania: x=1/3, x=1

C. nie ma żadnego rozwiązania.

D. ma tylko jedno rozwiązanie: x = 1.


Zadanie 16. (1 pkt)
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24. Objętość tego sześcianu jest równa

A. 64 B. 27 C. 24 D. 8


Zadanie 17. (1 pkt)
Ciąg (an) jest określony wzorem an=(-1)n(n2-2n) n1. Wtedy:

A. a3>3 B. a3=3 C. a3<2 D. a3=2


Zadanie 18. (1 pkt)
Liczba log12 jest równa:

A. log3log 4 B. log3 + log 4 C. log16 - log 4 D. log10 + log 2


Zadanie 19. (1 pkt)
Zbiorem rozwiązań nierówności x2 > 4x jest

A. (−∞,− 4)∪(0,+∞)

B. (4,∞)

C. (− ∞,− 2)∪(2,∞)

D. (− ∞,0)∪(4,+ ∞)


Zadanie 20. (1 pkt)
Prosta l ma równanie y = −7x + 2. Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P = (0,1) ma postać

A. y = 7x −1 B. y = 7x +1 C. y = 1/7x +1 D. y = 1/7x - 13 2 3