Odpowiedzi

2009-12-28T13:08:01+01:00
1. Oblicz masę wodorotlenku sodu konieczną do zobojętnienia roztworu zawierającego 20 g kwasu siarkowego( VI)

M(H₂SO₄)=2*1+32+4*16=98 g/mol
M(NaOH)=23+16+1=40 g/mol

H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O
1mol----2mole
98g------80g
20g-----x
x=20g*80g/98g≈16,3 g (NaOH)


2. Oblicz masę siarki jaką należy spalić w tlenie aby uzyskać 12 moli SO2

M(S)=32 g/mol

S + O₂ → SO₂
1mol-----1mol
32g-------1mol
x----------12moli
x=12moli*32g/1mol=384g (S)
6 5 6
2009-12-28T13:12:49+01:00
1. 2NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2H2O
xg ----- 20g
80g ---- 98g
x = około 16,33g
Odp: Masa wodorotlenku sodu wynosi ok. 16,33g.

2. S + O2 --> SO2
xg --------- 12 moli
32g ------- 1 mol
x= 384g
Odp: Należy spalić 384g Siarki.
1 5 1