Ustal wzory i nazwy soli, ktore zawierają w cząsteczce
a)3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu
b)1 atom glinu, 3 atomu azotu i 9 atomów tlenu
c)2 atom azotu, 1 atom węgla , 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu
a)wzór..........;nazwa-........
b)wzór...........;nazwa.......
c)wzór..........;nazwa.............
'oblicz masę cząsteczkową soli
CuCO3-
Ni(NO3)2-
(NH4)3PO4-
oblicz zawartość procentową(% masowy) pierwiastków w solach
Na2SO4
Pb(NO3)2

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T14:20:57+01:00
A) Sr3(PO4)2 ortofosforan V strontu
b)Al(NO3)3 azotan V glinu
c)(NH4)2CO3 węglan amonu

CuCO3- 124g/mol
Ni(NO3)2-183g/mol
(NH4)3PO4-149 g/mol

Na2SO4 142g/mol 142g -----100%
46g ------X X= 32.39% Na

142g------100%
32g-------x X=22,53 % S

142 g----100%
64g----x x =45,07% O

Pb(NO3)2 331g/mol 331g----100%
207 g -----x x=62,5% Pb

331g----100%
28g------x x=8.45% N

331g-----100%
96g--------x x=29% O
27 4 27
2009-12-28T14:25:14+01:00
A)Sr3(PO4)2 fosforan(V) strontu
b) Al(NO3)3 azotan(V) glinu
c) (NH4)2CO3 - węglan amonu

a)CuCo3=64+12+3*16=124
b)Ni(NO3)2=1 * 59u + 2 * 14 u + 6 * 16u = 183 u
c)N(NH4)3PO4=14+3 * 14 u + 12 * 1 u + 1 * 31u + 4 * 16 u = 163

a)
Na2SO4=23u*2+32u+4*16u=46u+32u+64u=142u

%Na= 46u/142u*100%=32,39%
%S=32u/142u*100%=22,54%
%O=64u/142u*100%=45,07

b)
Pb(NO3)2=207u+2*14u+6*16u=207u+28u+96u=331u

%Pb= 207u/331u*100%=62,54%
%N=28u/331u*100%=8,46%
%O=96u/331u*100%=29,00%
25 4 25