To jest zadanie z plastyki z ksiązki do Plastyki dla klas 1-3 Gimnazjum REFORMA OPERONU.Te zadania są na stronie 50.Zadania 1-3 z "pytań i poleceń".
Napiszę te pytania, bo ktoś może nie ma tej książki :
1.Wymiań charakterystyczne dla renesansu elementy architektoniczne.Powiedz, skąd czerpali wzory artyści odrodzenia.
2.Porównaj "Dawida" Donatella z "Dawidem" Michała Anioła.Jakie zauważasz różnice i podobieństwa ?
3.Jakie zmiany nastąpiły w malarstwie epoki renesansu ? Wymień nazwiska najważniejszych artystów.
ZA 1 POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ DAJĘ "NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ".
P_I_L_N_E_!_!_!_!

A i nie piszcie takiego czegoś w rozwiązaniu "hmmmm..." czy "trudne".W ten sposób nie dam "najlepszej odpowiedzi".

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T13:45:55+01:00
1 .elementy architektoniczne: łuk półkolisty , kopuła, żagle ,sklepienia kolebkowe(wzbogacone lunetami) , sklepienia krzyżowe
Wzorce czerpano od starożytnych Greków i Rzymian .
2 . obie rzeźby są nagie, rzeźba Donatella trzyma w dłoni miecz i ma kapelusz , a rzeźba Dawida nie trzyma nic, rzeźba Dawida wykonana jest z kamienia a rzeźba Donatella z brązu.
3 . Mistrzowie uwzględniali w malarstwie idealne proporcje , ruch i charakterystyczne cechy. Przedstawiali głębie w płaskiej powierzchni .n p określali źródło światła(modelunek światłocieniowy) . Pojawiła się perspektywa .
Leonardo da Vinci , Rafaell Santi , Michał Anioł Buonarroti
37 4 37
2009-12-28T13:50:05+01:00
1.W architekturze tego okresu dominowały kierunki poziome, jasność konstrukcyjna i i elementy zaczerpnięte z antyku. powrócił więc półkulisty łuk w zakończeniach okien i arkadach,popularna stała się kopuła ze smukłą latarnią na szczycie.
2.różnice:
-"Dawid" michała anioła jest z marmuru, a donatella z wypalonego brązu
podobieństwa:
- obydwie rzeżby przedstawione sa przed walka z goliatem
3.artyści opracowalinowe zasady, wśród których znaczną rolę odgrywała perspektywa zbierzna (linearna). oprzcowano tez światłocień i perspektywę powietrzną.
Najwarzniejszymi artystami renesansu byli:
- Leonardo Da Vinci
- Piero della Francesca
-Rafael Santi
23 3 23