Ogniskowa zwierciadla wkleslego, kulistego rowna sie 3cm, a przedmiot o wysokości 10cm jest ustawiony 8cm od tego zwierciadla. Narysuj obraz przedmiotu, oblicz jego połozenie względem zwierciadla, wysokośćsc obrazu, powiekszenie i wymien cechy tego obrazu.

1

Odpowiedzi

2009-12-28T14:28:25+01:00
F=3cm
h₁=10cm
x=8cm
h₂=?
P=?
y=?

1/f=1/x+/y
1/3=1/8+1/y
1/3-1/8=1/y
8/24-3/24=1/y
5/24=1/y
5y=24
y=4.8cm

P=y/x
4.8/8=0.6

P=h₂/h₁
h₂=P*h₁
h₂=0.6*10
h₂=6cm

Cechy obrazu: pomniejszony, odwrócony, rzeczywisty
x-odległość przedmiotu od zwierciadła
y-odległość obrazu od zwierciadła
P-powiekszenie
h₁-wysokość przedmiotu
h₂-wysokość obrazu