Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt k o współrzędnych (-3;-4) i prostopadłej do danej prostej.
y=2
w tym wypadku współczynnik kierunkowy dla prostej y=2 jest równy 0, a więc nie korzystamy z twierdzenia. Prostych prostopadłych jest nieskończenie wiele o równaniu x=a
Analizując powyzszy przykład wykonaj nastepny podpunkt
x=-4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T14:08:01+01:00
Prosta x = -4 to w układzie współrzędnych pionowa linia, złożona ze wszystkich punktów o współrzędnej x = -4. Prostopadła do niej będzie prosta pozioma (y = b).

Jeśli ma ona przechodzić dodatkowo przez punkt K = (-3;-4), to b musi wynosić -4 (punkt o współrzędnej "igrekowej" równej -4 będzie należał do prostej o równaniu y = -4).

y = -4