Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T14:46:19+01:00
Dane:
h = 90 m
v₀ = 55 m/s

szukane:
v₂ = ?
α = ?

1 sposób
korzystamy z zasady zachowania energii
mgh + mv₀²/2 = mv₂²/2
2gh + v₀² = v₂²
v₂ = √(2gh + v₀²)
v₂ = √(2*90 m*9,81 m/s² + 55² m²/s²) = √(1765,8 + 3025) m/s ≈ 69,22 m/s

2 sposób
v₂ = √(v_x² + v_y²)
v_x = v₀ - prędkość pozioma jest stała
v_y = gt - na początku jest równa 0

h = gt²/2
t = √(2h/g)
v₂ = √(v_x² + v_y²) = √(v₀² + (gt)²) = √(v₀² + (g√(2h/g))²) = √(v₀² + (√(2hg))²) = √(v₀² + 2hg)
dalej jak w sposobie 1.


tgα = h/s
s = v₀*t - prędkość pozioma jest stała
h = gt²/2 - prędkość pionowa początkowa jest zero
t = √(2h/g)

tgα = h/v₀√(2h/g) = 90 m /(55 m/s * √(180 m/9, 81 m/s²)) ≈ 90 m/(55 m/s * 4,28 s) ≈ 0,3823
α ≈ 70⁰ (z tablic)

jak czegoś nie rozumiesz z tych wyliczeń to pisz na pw
3 3 3