Kożystając z mapy ogólnogeograficznej Azji zamieszczonej w atlasie geograficznym wykonaj polecenia :
a) narysuj sygnaturę którą oznaczono bagna
b)Wymień nazwy dwóch krain geograficznych w których obszary bagienne zajmują największą powieszchnię
*______ *_________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T14:22:13+01:00
Znak bagien to takie poziome kreseczki.
Najbardziej bagienne tereny Azji to: Wyżyna Środkowo-syberyjska i Nizina Zachodnio-syberyjska.
174 4 174