Uzupełnij równania reakcji. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą.
a) K20 + SO2 -> ................
b) .........+..............->CaCO3
c) MgO + ............. -> MgSO4
d)..........+ P4O10->Na3PO4
e) .....+........ -> Ba(NO3)2
f) Al2O3 + ..... -> Al(NO2)3
...........+............ -> .................................


Sole są otrzymywane również w bezpośredniej syntezie pierwiastków. Uzupełnij równania reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji.
a)............+........-> KCl
b) Ca+.....->CaBr2
c) ......+ Cl2->AlCl3
d).....+......->FeS
e)Na+I2 ->.........
f) ...... + ........ -> Al2S3
.....................+...................... ->...................

1

Odpowiedzi

2009-12-28T17:51:43+01:00
K2O + SO2 --> K2SO3
CaO + CO2 --> CaCO3
MgO + SO3 --> MgSO4
6Na2O + P4O10 --> 4Na3PO4
BaO + N2O5 --> Ba(NO3)2
Al2O3 + 3N2O3 --> 2Al(NO2)3
TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY --> SÓL

2K + Cl2 --> 2KCl
Ca + Br2 --> CaBr2
2Al + 3Cl2 --> 2AlCl3
Fe + S --> FeS
2Na + I2 --> 2NaI
2Al + 3S --> Al2S3
METAL + NIEMETAL --> SÓL
132 3 132