1.Wypisz 2 cechy,które charakteryzują morenę czołową.
2.Zaproponuj sposób wykorzystania gospodarczego ujścia lejkowatego.Podaj nazwy dwóch rzek o takim typie ujścia.
3.Przedstaw trzy kolejne etapy powstawania wybrzeża mierzejowego.
4.Opisz na czym polega działalność rzeki w biegu górnym,uwzględniając wymienione zagadnienia:
a)Rodzaj działalności rzeźbotwórczej (akumulacja,transport,erozja).
b)Powstające formy terenu.
c)Rodzaj transportowanego materiału skalnego.
5.Spośród podanych rodzajów moren wypisz te, które zostały wykształcone przez lądolód: morena czołowa,morena środkowa,morena boczna,morena denna.

KRÓTKO !
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T11:02:16+01:00
1. Powstała ona wzdłuż czoła lodowca lub lądolodu- Wzgórza moren czołowych wyznaczają położenie czoła lądolodu podczas jego postoju. Ich wysokość przekracza niekiedy 300 m n.p.m.

2.Statki bez trudu mogą wpłynąć do rzeki. Przy takich rzekach bardzo często budują się miasta takie jak Buenos Aires czy Montevideo.Rzeki: Parana i Urugwaj tworzą takie ujście nazwane La Plata, ujście Łaby też takie jest.

3.Prądy przybrzeżne nieustannie transportują przy dnie drobiny. Osadzają się w postaci półwyspu, mierzei zamykającej stopniowo zatokę. Odcięta mierzeją zatoka staje się zalewem (Zalew Wiślany), a całkowicie zamknięta zatoka - jeziorem, np. jezioro Sarbsko.

4.
a)erozja wgłębna (denna) polega na rozcinaniu podłoża i pogłębianiu koryta rzecznego
erozja wsteczna -stopniowe cofanie się progów skalnych w wyniku podcinania ich przez wodospady
W górnym biegu rzeki transport jest największy, gdyż szybko płynąca woda "porywa" więcej materiału transportowanego.
Niesiony przez wodę materiał podlega osadzaniu - akumulacji.

b)dolina V-kształtna, meander, starorzecze, ławica

c)różne kamyki, żwir, piasek

5. morena czołowa, morena denna

Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam i liczę na najlepszą. :]
15 4 15