Odpowiedzi

2009-12-28T14:39:36+01:00
(2x²-x)(x+3)>0
Δ=1
√Δ=1
x₁=0/4=0
x₂=2/4=½

x(x-½)(x+3)>0

Rysujemy zaznaczamy na osi miejsca zerowe czyli 0,½, -3
wykres zaczynamy od góry
odczytujemy

Odp.: x∈(-3,0)u(½, +∞)
2009-12-28T14:41:26+01:00
(2x²-x)(x+3)>0
x(2x-1)(x+3)>0

x₁=0, x₂=½, x₃=-3

rysujemy prowizoryczny wykres funkcji i patrzymy która część jest nad osią ox (wykres w załączniku)

x∈(-3,0)∧(½,∞)
2009-12-28T14:43:54+01:00
(2x²-x)(x+3)>0
x(2x-1)(x+3)>0
miejsca zerowe to:
x₁=0 x₂=½ x₃=-3
rysujemy siatkę znaków i patrzymy co jest powyżej osi
x∈(-3,0)suma(½,nieskończoność)