Dwie kule o jednakowych masach, naładowane jednoimiennymi ładunkami Q1 i Q2 znajdują się w powietrzu w odległości wzajemnej znacznie większej niż ich promienie. Siła grawiatcyjna między kulami jest zrównoważona odpychającą siłą elektryczną. Oblicz masę jednej kuli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:29:55+01:00
F=k*Q₁*Q₂/r²
F=G*m*m/r²

k*Q₁*Q₂/r²=G*m*m/r²
m=√(k*Q₁*Q₂/G)=1,16*10^10*√(Q₁*Q₂) [kg]
3 3 3