Na zdjęciu przedstawiono reakcję chlorku baru z siarczanem(VI) miedzi (II). W jej wyniku powstały biały osad siarczanu(VI) baru. Uzupełnij równania reakcji i zaznacz "*" sole trudno rozpuszczalne. Napisz równania w postaci jonowej i skróconej jonowej.
Ogólny zapis przebiegu reakcji :
sól I + sol II -> sol III * + sol IV
a) BaCl2+CuSo4 -> ............ +..............
................................................................................
................................................................................
b)ZnBr2+Na2S -> ...........+...................
............................................................................
.............................................................................
c) AgNO3+K3PO4 -> ..........+.........
..............................................................................
..............................................................................
d) NiCl2+MgSO3 -> ................+......................
............................................................................
............................................................................


Uzupełnij cząsteczkowe równania reakcji otrzymywania soli podaną metodą. Napisz te równania w postaci jonowej i skroconej jonowej .
sol I+ kwas I -> sol II *+ kwas II
a) Pb(NO3)2 + HCl -> ........+..........
.............................................................................
..............................................................................
b)....+......-> CuS * +HCl
..............................................................................
.............................................................................
c) FeCl3+H3PO4 -> .....+.......
................................................................................
.............................................................................

1

Odpowiedzi

2009-12-28T15:19:05+01:00