Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T16:13:24+01:00
1. Z jego polecenia zabito tysiące ludzi. Bicie knutem było na porządku dziennym i mogło spotkać każdego. Cudzoziemcy byli izolowani, zdobywszy Połock azał utopić w rzece Dźwnie wszytkich żydów.
Zreorganizował i rozbudował armię- m. in. utworzył pierwsze oddziały strzelców, wyposażone w broń palną.
Za jego panowania była wielka klęska głodowa, walka o władzę, masowe ruchy powstańcze, epidemia dżumy i chłopi używali prymitywnych narzędzi do uprawy roli.
Przypisuje się Iwanowi Groźnemu autorstwo utworów liturgicznych i udział w redagowaniu kronik, popierał rozwój sztuki: zwłaszcza architektury i malarstwa.

2. Różnica jest taka że we władzy absolutnej prawo jest zmieniane przez władzę, a władza depotyczna nie jest niczym ograniczona.
4 3 4