Samochodem o ładowności 4 ton przewieziono książki zapakowane w dwa rodzaje paczek. Paczka mniejsza ważyła 8 kg, a większa 10 kg. Paczek mniejszych było o 23 więcej niż większych. Ile paczek każdego rodzaju przewieziono, przy założeniu, że ładowność samochodu została maksymalnie wykorzystana i nie przekroczona?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T15:10:59+01:00

4000kg- ładowność samochodu
8kg- waga mniejszej paczki
10kg- waga większej paczki
x-ilość mniejszych paczek
y-ilość większych paczek

x-23=y
4000=8x+10y

4000=8x+10x-230
4230=18x
x=235

y=235-23
y=212

Można przewieźć 235 paczek mniejszych i 212 paczek większych.
46 1 46
2009-12-28T15:20:34+01:00
Paczka małe - 8kg | x + 23
paczka duże - 10 kg | x


8(x+23) + 10x = 4000kg
8x + 184 + 10x = 4000 kg
18x = 3816 /:18
x = 212

212 - paczki duże
212 + 23 = 235 - paczki małe

212 x 10 = 2120kg
235 x 8 = 1880 kg

2120 kg + 1880kg = 4000kg

Odp . Paczek małych było 235 a dużych 212 .


23 4 23
2009-12-28T17:10:41+01:00
Dane:
ladownosc samochodu-4 tony=4 000kg
waga mniejszej paczki-8kg
waga wiekszej paczki-10kg
ilosc mniejszych paczek-x+23I 212+23=235
ilosc wiekszych paczek-xI 212

8(x+23)+10x=4 000
8x+184+10x=4 000
18x=3 816I:18
x=212

odp.Samochod przewiozl 235 mniejszych paczek i 212 wiekszych paczek.
2 5 2