Napisz opowiadanie po angielsku na temat srodku transportu - proponuje samolot (jak wyglądał w przeszłości, teraz i jak bedzie wyglądał w przyszłości.. mozna cos tam dodac jeszcze np. podrozowali nim tylko zamozni ludzie itp ... z góry dzięki :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T15:17:43+01:00
My favourite mean of transport is plane.
You can sit indside.
It' very comfortable.
It's the fastest mean of transport.
You'll never be late if you choose plane.
You always can get something to eat or drink.
It' the most popular mean of transport.
You can also watch beautiful views through the window.
3 3 3
2009-12-28T16:01:19+01:00
Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

Na podstawie obserwacji ptaków Leonardo da Vinci (1452-1519) zaprojektował pierwszy samolot, który był sterowany siłą ludzkich mięśni. Pierwszym człowiekiem na pokładzie samolotu był Clément Ader (1841-1925) – wzniósł on się na samolocie napędzanym silnikiem parowym.

Za początek ery samolotów, uznaje się jednak rok 1903. Bracia Wright skonstruowali Wright Flyer, który miał silnik spalinowy. Pierwszy ich lot odbył się 17 grudnia i trwał 12 sekund. Tego samego dnia bracia dokonali kolejnych trzech przelotów, w trakcie których samolot przeleciał 270 m, a najdłuższy lot trwał 59 sekund.

Pierwsze prace nad silnikiem odrzutowym nastąpiły w latach 30 XX wieku. Dzięki niemu samoloty mogą wznosić się na duże wysokości oraz pokonywać prędkość dźwięku.
Samolot pasażerski to samolot przystosowany do transportu ludzi. Samoloty pasażerskie są w stanie przewieźć od kilku do kilkuset osób. Pierwszym samolotem pasażerskim używanym w Polsce był Junkers F 13. W chwili obecnej największym samolotem pasażerskim świata jest Airbus A380, wyprzedzając Boeinga 747, zwanego również "Jumbo Jetem".
Najszybszymi samolotami pasażerskimi był Concorde oraz Tupolew Tu-144.
Największymi firmami produkującymi samoloty pasażerskie są między innymi Boeing, Airbus, Cessna, Piper Aircraft, Gulfstream, Learjet.


Aeroplane – airship heavier than air (aerodyna), staying in air thanks to the generated carrying capacity with the help motionless, in given conditions with account of the ship, of wings. The fall-rope needed for the maintenance for the speed is being produced through one or more engines.

On the basis of observations of Leonardo birds he will give to Vinci (1452 - 1519) designed the first aeroplane which was manipulated with manpower. On board a plane Clément Ader was the first man (1841 - 1925) – he rose on the aeroplane driven with the steam engine.

For the beginning of the era of aeroplanes, however 1903 is recognised. Brothers Wright constructed Flyer Wright which had the internal-combustion engine. First their flight was held on 17 December and he lasted 12 seconds. Brothers made the same day 270 m, but the longest flight lasted three next flights, during which the aeroplane flew 59 seconds.

The first works on the jet engine took place in years 30 of the 20th century. Thanks to him aeroplanes can climb to great heights and cover the speed of sound. A passenger plane is the aeroplane adapted to the transport of people. Passenger planes are able to transport from a few to a few hundred persons. In Poland a F 13 gas water heater was the first used passenger plane. At present an Airbus is the biggest passenger plane of world and 380, overtaking Boeing 747, called "Jumbo Jetem" also. A Concorde and Tupolew were the most high-speed passenger planes here- 144. They are large firms producing passenger planes among others Boeing, Airbus, Cessna, Piper Aircraft, Gulfstream, Learjet.
2 3 2
2009-12-28T17:01:23+01:00
Po polsku
Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.
Wyróżnia się dwa rodzaje napędów:
śmigłowy, w którym moment obrotowy silnika zamieniany jest na ciąg za pomocą śmigła; do takiego napędu stosuje się silniki tłokowe lub turbinowe,
odrzutowy, w którym ciąg wytwarzany jest bezpośrednio w silniku; zwykle stosuje się silniki turboodrzutowe, silniki rakietowe wykorzystywane są głównie w konstrukcjach eksperymentalnych lub jako napęd pomocniczy przy starc
po angielsku


The plane - an aircraft heavier than air (aerodyn), continuing in the air thanks to the power generated by fixed carrier, under the circumstances relative to the vessel, the wings. The sequence needed to maintain speed is produced by one or more engines.
There are two types of drives:
propeller, in which the engine torque is converted to a string using the propeller, to such power shall be piston or turbine engines,
jet, in which the sequence is produced directly in the engine, typically used turbojet engines, rocket engines are mainly used in construction of experimental or as auxiliary propulsion at Starc


mam nadzieje że się przydałem!
1 1 1