Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T15:12:18+01:00
F=k* q₁*q₂/r²

F-sila
k-stala elektryczna
q₁,q₂- ładunki elektryczne
r²- kwadrat odleglosci miedzy ladunkami

P. Coulomba- sila wzajemnych oddzialywan pomiedzy ladunkami q₁ i q₂ jest wprostproporcjonalna do iloczynu tych ladunkow i odwrotnieprporcjonalna do kwadratu odleglosci miedzy nimi i zalezy od stalej elektrycznej k.
26 3 26
2009-12-28T15:14:24+01:00
Prawo coulomba:
wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładynków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich wzajemnej odległości

wzór:
F=k* (q₁*q₂)/r²

F-wartość siły wzajemnego oddzaiływania
k-współczynnik proporcjonalności zależny od rodzaju ośrodka, w którym umieszczone są naelektryzowane ciała
q₁,q₂-ładunki zgromadzone na ciałach
r-odległość miedzy srodkami ciał
24 4 24