1.W jakich okolicznościach Otton 1 został cesarzem.
2.Jakie były wzajemne relacje papieża i cesarza po koronacji z punktu widzenia Ottona 1.
3.Co miało charakteryzować Europe marzeń Ottona 3
4.Jakie miejsce Otton 3 wyznaczył w swoich planach ówczesnym państwom.
Bardzo proszę o pomoc ^^

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T21:10:01+01:00
1. Najpierw zapewnił sobie koronę niemiecką (po ojcu), następnie zdobył tron włoski, by w 962 roku zostać koronowany przez papieża na cesarza. Koronacja ta miała uczynić z Ottona sojusznika papiestwa i "obrońcę wiary".
2. Otton I podporządkował sobie papiestwo, narzucając mu swoją zwierzchność.
3. Wzorował się na Karolu Wielkim i jego koncepcji zjednoczenia (podbicia) Europy (duży wpływ miała też wizja odnowienia cesarstwa rzymskiego), z tym, że koncepcja Ottona opierała się na działaniach pokojowych (zjazd z Gnieźnie). Idea cesarstwa polegała właśnie na zjednoczeniu Europy i podzieleniu jej na 4 równouprawnione części: Włoch, Francji, Niemien i Słowiańszczyzny (łać. Roma, Galia Germania, Sclavia), z własnymi królami.
4. Równorzędne, z cesarzem jako mediatorem między nimi.
3 2 3