Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T15:21:04+01:00
Ustal, dla jakich wartości współczynników p,q,r wielomian x^4+px^3+qx²+rx+1 jest równy wielomianowi:

a) (x²-1)² = x^4-2x²+1
p=0, q=-2, r=0

b)(x²-2x)(x²+2x)+1= x^4-4x²+1
p=0, q=-4, r=0

x^4- cztery do potęgi czwartej