Wyobraź sobie,że jesteś świadkiem dyskusji między mieszkańcami Aten i Sparty próbującymi udowodnic wyższośc demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim.Wpisz argumenty przemawiające ,,za'' organizacją danej polis i argumenty ,,przeciw'',które mogliby wykorzystac uczestnicy debaty

1

Odpowiedzi

2015-11-23T22:45:34+01:00
1. Argumenty za demokracją ateńską: wszyscy pełnoprawni obywatele mają prawo głosu, w polis nie wydarzy się nic czego obywatele nie popierają, ludzie mają równość w podejmowaniu decyzji, Zgromadzenie Ludowe może zebrać się w trybie nagłym, jeśli zachodzi taka potrzeba. 2. Argumenty przeciw demokracji ateńskiej: kobiety nie mają prawa głosu (czyli nie wszyscy są równi), tylko 40 tys obywateli ma prawo głosu (podczas gdy wszystkich obywateli jest 120 tys.). Wcale nie jest powiedziane, że to co najlepsze dla obywateli będzie najlepsze dla polis, ludzie mogą bowiem kierować się prywatnym interesem. 3. Argumenty za Spartą: królowie czuwają nad prowadzeniem wojen, w geruzji zasiadają najbardziej doświadczeni obywatele. 4. Argumenty przeciw Sparcie: tylko nieliczni mogą podejmować decyzję, królowie mogą być w konflikcie i rządzić chaotycznie, obywatele mają ograniczony wpływ na losy swego polis.
4 4 4