1.Przeludnienie a pojemność środowiska (stres,głód,agresja,nietolerancja)
2.Wpływ rolnictwa na różnorodność gatunkową (zajmowanie terenów pod uprawy-wycinanie lasów (deforestacja),melioracje-odwadnianie,nawadnianie terenów,chemizacja-pestycydy,naowzy sztuczne.)
3.Skutki stosowania środków ochronnych roślin-pestycydów (np.DDT)
4.Przyczyny i skutki:
dziury ozonowej
efektu cieplarnianego
kwaśnych opadów
smogów(siarkowego-kwaśnego typu Londyn,fotochemicznego typu Los Angeles)
eutrofizacji wód.

5.wpływ człowieka na ekosystem jeziora.


Proszę o dokładne rozwinięcie tych tematów.Pilne !!!

1

Odpowiedzi

2009-12-28T15:50:53+01:00
Zad. 3.
Skutki stosowania DDT:
wzmożona pobudliwość, zaburzenia koordynacji ruchów, bóle głowy, wymioty i drgawki, zgon na skutek porażenia ośrodka oddechowego i obrzęku płuc.
zad 4.
dziura ozonowa:
przyczyna:
emisja freonów (np. z lodówek )do atmosfery
skutek:
wywołuje nowotwory skóry
efekt cieplarniany:
przyczyna:
emisja dwutlenku węgla do atmosfery
skutek:
wzrost temperatury
kwaśne opady (deszcze):
przyczyna:
emisja tlenków siarki do atmosfery
skutek:
wysychanie roślin,
uszkodzenie pomników,
smogów:
przyczyny:
emisja dwutlenku węgla i pyłu węglowego do atmosfery
skutki:
podrażnienie oczu, dróg oddechowych i wysychanie roślin
eutrofizacji wód:
przyczyna:
dopływ do zbiorników wodnych fosforu z nawozów sztucznych
skutki:
zakwit wody,
brak tlenu w wodzie,
wymieranie ryb,
wysychanie roślin.