Odpowiedzi

2009-12-28T18:02:06+01:00
RUCH DRGAJĄCy to powtarzający się ruch wokół położenia równowagi.
W położeniu równowagi wszystkie siły działające na ciało równoważą się.

DRGANIA GASNĄCE(Tłumione) - nie uzupełniamy energii drgającego ciała.
DRGANIA NIEGASNĄCE( Wymuszone) - stale uzupełniamy energię drgającego ciała.

Do opisu ruchu drgającgo używamy następujących wielkości:
a) AMPLITUDA A - największe wychylenie z położenia równowagi
jednostka 1m
b) OKRES DRGAŃ T - jest to czas jednego pełnego drgania. Jednostką jest 1s.
c) CZĘSTOTLIWOŚĆ f - informuje nas o tym ile pełnych drgań wykona ciało w jednostce czasu. Jednostką jest 1\s czyli 1Hz

WAHADŁO MATEMATYCZNE - jest to niewielki przedmiot zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici odchylony o niewielki kąt od położenia równowagi.

IZOCHRONIZM - dla niewielkich wychyleń z położenia równowagi okres drgań wahadła matematycznego nie zależy od amplitudy drgań.