1.Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w alkoholu o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej heptanu pomniejszonej o 12u.

2.Podczas produkcji wina z czerwonych winogron zachodzi reakcja fermentacji cukru gronowego, czyli glukozy znajdującej się w owocach.Dodane drożdże dzięki enzymom przyśpieszają reakcję powstawania wina gronowego. w procesie otrzymywane są dwa produkty: jeden to alkohol o 6 atomach wodoru w cząsteczce, drugi to tlenek węgla(IV)powodujący mętnienie wody wapiennej.

a) Napisz równanie reakcji fermentacji glukozy.
b)Oblicz, ile decymetrów sześciennych alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm³ można otrzymać z 1,8 kg cukru gronowego.

2

Odpowiedzi

2009-12-28T19:36:41+01:00
1.mC7H16=12u*7+16u=84u+16u=100u 100u-12u=88u
mC3H7COOH=12u*4 + 1u*8 + 16u*2=48u+8u+32u =88u

mC=48=6
mH=8=1
mO=32=4

2.
a)a)C6H12O6-->2 C2H5OH +2 CO2

b)1 mol glukozy=180g
1mol etanolu=46g
z równania reakcji widać że 1 mol glukozy daję 2 mole elanolu
cukru mamy 1,8 kg=1800g
1800g---x mol
180g---1mol
x=10mol glukozy

czyli otrzymamy 2*10 mol etanolu
1mol etOH---46 g
20mol----x
x=920 g etOH
i przeliczam na objętość
0,79g----1ml
920g----x ml
x=1164ml=1,16 l
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T20:46:42+01:00
1.
masa heptanu (C₇H₁₆) =
12u * 7 + 16 + 1u = 100u
100u-12u = 88u

88u = CxH₂xOH
88u = 12x + 2x * 1 +1 +16 + 1
88u = 14x + 18
14x = 70
x = 5

wzór sumaryczny alkoholu: C₅H₁₁OH
C₅ : H₁₂ : O = 60u : 12u : 16u = 15 : 3 :4

Odp: Atomy węgla, wodoru i tlenu w tym alkoholu występują w następującym stosunku masowym 15 : 3 :4

2.
a) C₆H₁₂O₆ → (nad strzałką wpisz : drożdże a pod strzałką: temp. 34 - 37⁰C) 2 C₂H₅OH + 2 CO₂ (strzałka w górę)
b)
Masz sobie reakcje powstawania alkoholu z tłuszczu obliczasz masę oby związków z układu i wiesz że z X g cukru(masa z układu) powstaje Y g alkoholu(masa z układu) a że ty masz 1.8kg cukru a chcesz obliczyć ile powstanie z tego alkoholu czyli to jest twoje x obliczasz to układając odpowiednią proporcję następnie mając masę alkoholu obliczasz jaką objętość ma ta masa obliczając to ze wzoru na gęstość d=m/v