Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T16:00:28+01:00
Posiadają tę samą liczbę protonów, natomiast różnią się liczbą neutronów
należą do jednego pierwiastka i mają niemal identyczne własności chemiczne.
izotopy nie mają oddzielnych nazw i oznaczane są symbolem pierwiastka chemicznego z liczbą masową u góry po lewej stronie
w formie czystej różnią się one gęstością, temperaturą wrzenia, topnienia oraz sublimacji.
10 4 10