Napisz nazwę oraz wzory sumaryczny i półstrukturalny alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, pochodzących od alkanu o masie cząsteczkowej 58u.

Nazwa alkoholu:..............
Wzór sumaryczny:...........
Wzór półstrukturalny:.......

Nazwa kwasu:...............
Wzór sumaryczny:...........
Wzór półstrukturalny:.......
Dziękuję z góry:) pozdro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T16:00:54+01:00
C₄H₁₀ → ALKAN → butan
półstrukturalnie: CH₃(CH₂)₂CH₃

C₄H₉OH → butanol → alkohol butylowy
półstrukturalnie: CH₃(CH₂)₃OH

C₃H₇COOH → kwas masłowy
półstrukturalnie: CH₃(CH₂)₂COOH
8 4 8